Logga

 


Startsidan »

Vi i styrelsen »

Stadgar »

Anslagstavlan »

Arrangemang »

Höstmarknad »

Skidspåren på
Bjästamon »

Tågstation »

Motionsspår
Fageråsen »

Länktips »

Email

 

 

 

 

 

 

Anslagstavlan...

Grill

Bjästaområdet Samhällsförening överlämnar en gasolgrill till Träffpunkten " kafferasten " i Bjästa


Trafikanalys för Bjästa, Åmynnet och Köpmanholmen - Klicka Här


BLI MEDLEM - VAR MED OCH PÅVERKA...

Bjästaområdets Samhällsförening välkomnar dig och vi hoppas att du vill vara med och stödja vår verksamhet, samt delta i utvecklingen av vårt samhälle och dess närområde.

Bjästaområdets Samhällsförening sköter skidspåren på Bjästamon sedan många år och har även anlagt och bekostar belysning vid återvinningsstationen.

Vi är aktiva inom många frågor som berör samhället och dess medborgare.

Här är några exempel:

- Trafiknätsanalys för Bjästaområdet
- Tågstation
- Centrumutveckling Bjästa
- Helårsöppen hälsocentral
- Deltar i Bygdsam
- Bredband med fiber
- Höstfesten som anordnas varje år, 2019 blir det den 31/8
- Försöka tillskapa ett motionsspår på Fageråsen

Vår mejladress är: info@bjastashf.se , men vi finns även på Internet: www.bjastashf.se samt på facebook. 

Medlemsavgiften är endast 100 kr/person och år.

Medlemsavgift kan betalas in på bankgiro 5052-7530 eller via Swish 1231656636. Ange namn, adress, och telefon. 

Under åren har det inkommit många frivilliga bidrag till skötseln av skidspåren på Bjästamon dessa tackar vi för. Driftbidrag för skidspåret kan även det inbetalas via bankgiro eller via Swish.

Tack för att du stödjer oss

Styrelsen